LOVECOMS

where love lives


Login                        Register


loveGORAN STEVIĆ

SLAĐANA A.
CREATED: 20 October, 2016

"Bolje da te nikada nisam sreo Slađana, drugoj bi se dopao ne bih ovako propao"

MY PERSONAL LOVE PAGE

HOME PAGE