LOVECOMS

where love lives


sing in                       sing up


love



Aleksandar

JELENA




CREATED: 31 December, 2016

"Jednoj ženi za sećanje dugo"




Ti i ja



Nismo svi iz ljubavi stigli na ovaj svet



MY PERSONAL LOVE PAGE

HOME PAGE