LOVECOMS

where love lives


Login                        Register


loveRADE JAKŠIĆ

SANJA POPOVIĆ
CREATED: 10 December, 2016

"Ti si lek za moju dušu..."
Najbolji antidepresivBilo je to u teško vreme kada se u kratkom vremenskom razmaku oko mene dogodilo više smtrnih slučajeva među familijom i prijateljima. To me teško pogodilo, gledao sam crno na svet oko sebe, u svemu sam video samo tugu, hvatala me depresija. Po cele dane sam razmišljao samo o životu i smrti i u svemu video samo nesreću čovekovu. Crni oblaci su bili iznad mene a malo je falilo da trajno obolim i završim na psihijatriji! Ali onda kada sam Tebe sreo, sve se promenilo. Jedan pogled tvojih očiju dubokih i blistavih, i sva tuga je nestala. Pokazala si mi koliko život sa tobom može biti lep i kako je svaki životni trenutak dragocen i divan. Zavoleo sam život i počeo da ga cenim. Ovu poruku posvećujem Tebi i hvala ti za sve...MY PERSONAL LOVE PAGE

HOME PAGE